Selecteer een pagina

Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor me. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over mij

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot je rechten, kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

De website www.maartjedaems.nl wordt beheerd door mij, Maartje Leah. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Mijn gegevens zijn:
Maartje Leah
Pieter van Musschenbroekstraat 149
info@maartjedaems.nl
2014HV Haarlem
KvK: 66464609

Welke gegevens verwerk ik?

Deze persoonsgegevens verwerk ik

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Straat en huisnummer;
 • Postcode en stad;
 • Skype ID’s;
 • Wachtwoorden voor website en hosting;
 • Aangeleverde teksten en foto’s;
 • KvK-nummer en bedrijfsnaam.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerk ik

 1. Portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen via mijn website, mijn contactformulier, via mijn e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Aanvragen en offertes

Je mag met mij vrijblijvend contact opnemen om te zien of ik voor je aan de slag kan. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik hopelijk later op een factuur mag zetten. Ook als jij uiteindelijk mijn diensten niet afneemt, bewaar ik de gegevens tot 7 jaar na het laatste contactmoment, om zo in ieder geval mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaar ik de gegevens graag voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. De gegevens die ik niet van de Belastingdienst hoef te bewaren, zal ik maar 30 dagen bewaren.

Uitvoering van een opdracht

Op het moment dat ik een opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht, zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Bovendien verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 10 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Fotografie-opdracht

Wanneer ik in opdracht voor jou fotografeer, maken wij afspraken over het gebruik van de foto’s. Dat doen wij door middel van een licentie. Ik bewaar jouw gegevens en de gemaakte afspraken ten minste voor de duur van de licentie, om de gemaakte afspraken te kunnen borgen en om de mogelijkheid te hebben contact op te nemen met betrekking tot de licentie.

Gegevens die ik niet voor de facturatie, mijn portfolio, archivering of voor een licentie nodig heb zal ik verwijderen wanneer de opdracht voltooid is.

Tijdens de uitvoering van een fotografie-opdracht kunnen portretfoto’s gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerk ik ook voor de uitvoering van de overeenkomst met mijn opdrachtgever. Ik zal de foto’s leveren aan mijn opdrachtgever, als eindproduct van de opdracht.

Ik heb bovendien een gerechtvaardigd belang om jouw portretfoto te verwerken, namelijk een artistiek belang en een belang om mijn artistieke werken in te zetten voor mijn eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie in mijn portfolio. Ik heb daarbij een afweging gemaakt tussen jouw privacybelang en mijn belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die jij zelf openbaar hebt gemaakt.

Op de portretten rust mijn intellectueel eigendom, ik heb hierop auteursrecht. Ik bewaar deze artistieke werken daarom in mijn archief en portfolio. Op het moment dat jij me vraagt deze te verwijderen, zal ik dit zo snel mogelijk doen.

Websitebouw

Wanneer ik een website voor je bouw, zal ik gegevens verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst.

Zo verwerk ik de wachtwoorden voor de website en hosting. Deze kan ik meestal zelf instellen via een link per e-mail. Deze wachtwoorden sla ik op door middel van een beveiligde passwordmanager. Wanneer jij mij een wachtwoord toestuurt, verander ik deze en sla ik het nieuwe wachtwoord beveiligd op. Wachtwoorden bewaar ik nog 1 maand na het voltooien van een opdracht, om zo na oplevering nog onvoorziene fouten op te kunnen lossen.

Daarnaast kun jij foto’s en teksten aanleveren, om geplaatst te worden op de website die ik voor je bouw. Deze foto’s en teksten plaats ik als deel van onze overeenkomst. Deze foto’s en teksten bewaar ik nog 1 maand na het voltooien van een opdracht, om zo na oplevering nog correcties te kunnen doorvoeren wanneer dat nodig blijkt.

Vragen en overig contact

Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Wanneer jij een afspraak wil maken via Skype, of zelf contact opneemt via Skype, dan ontvang ik ook je Skype ID.

Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 6 maanden na ons laatste contactmoment, tenzij ik de gegevens nog voor een ander doeleinde moet bewaren.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van mij een deel van de verwerking op zich zullen nemen.

 • Zo maak ik gebruik van een boekhoudingprogramma van waaruit de offertes en facturen verstuurd worden.
 • Mijn facturen kunnen met iDeal betaald worden, via een externe betaaldienst.
 • Daarnaast gebruik ik een softwareprogramma voor het ondertekenen van overeenkomsten, zoals quitclaims.
 • Ook gebruik ik een extern programma voor videobellen.
 • Om de privacy van mijn klanten te garanderen, gebruik ik een passwordmanager-dienst.
 • Tenslotte kan ik, om bestanden uiteindelijk op te sturen, gebruik maken van een online downloadprogramma.

Deze partijen zijn in dat geval verwerker in de zin van de AVG.

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Een van mijn verwerkers is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Links

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.maartjedaems.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@maartjedaems.nl.

Inzage, rectificatie en wissing

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking

Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken

Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. De beveiligingsmaatregelen die ik onder andere genomen heb, zijn: unieke inlogcodes met – indien mogelijk – tweestapsverificatie, toegangscontrole door middel van wachtwoorden, beveiliging van netwerkverbindingen via SSL, zorgvuldig gebruik van USB-sticks en laptop.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Via mijn cookiemelding kun je meer informatie vinden over de cookies die ik plaats en specifiek toestemming geven voor bepaalde categorieën cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Social Media

Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media, heeft deze website een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.